Pustaki murarskie

Pustaki murarskie firmy “RADBET” to najwyższej jakości betonowe wyroby wibroprasowane, powstające z naturalnych składników mineralnych takich jak: kruszywa różnych frakcji o najwyższej klasie wytrzymałości, oraz cement portlandzki CEM I 32.5R, co w końcowym efekcie daje produkt naturalny, czysty ekologicznie, przez co przyjazny człowiekowi. Pamiętajmy, że dom jest miejscem w którym spędzamy dużą część życia. W nim odpoczywamy i śpimy. Powinien on więc być zbudowany ze zdrowych i ekologicznych materiałów. Dobrze jest więc zatem wybrać materiał, który wymogom tym odpowiada. Beton jest materiałem niepalnym o wysokiej odporności ogniowej, przez wiele godzin opierającym się niszczącemu działaniu ognia, chroniąc życie i mienie jego mieszkańców. Wysoką jakość uzyskujemy dzięki odpowiedniej mieszance, oraz wysokiemu zagęszczeniu betonu przez co wyroby nasze są w pełni odporne na działanie wilgoci zachowując odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną.

Zastosowanie

Betonowe pustaki murarskie stosuje się do wznoszenia nadziemnych i wewnętrznych ścian nośnych budynku, do dwóch lub trzech kondygnacji w zależności od ich rodzaju, ścian działowych oraz jako elementy ścienne wypełniające w budynkach o konstrukcji szkieletowej. Dopuszcza się stosowanie pustaków w częściach ścian zewnętrznych piwnic oraz cokołów, jednakże takie zastosowanie wymaga odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej, a najwyższy poziom wód gruntowych powinien wynosić nie mniej niż 70 cm poniżej dolnej krawędzi ściany.

Murowanie

Dzięki niewielkiemu ciężarowi oraz zastosowaniu specjalnych wcięć umożliwiających łatwy chwyt elementu jak również połączeniu na “pióro wpust”, murowanie naszymi pustakami przebiega sprawnie przy minimalnym zużyciu zaprawy. Murowanie rozpoczyna się od naroży. Pustaki powinny być układane na zaprawie zwykłej lub betonowej o średniej grubości 12 mm. (mierzona po wykonaniu muru). Przed ułożeniem zaprawy (spoiny poziomej) należy zwilżyć wodą górną powierzchnię pustaka. Zaprawa musi mieć konsystencję gęsto plastyczną – nie może być zbyt sucha, ani też na tyle wilgotna aby groziło to jej wnikaniem w głąb drążeń pustaków, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. W systemie z „kieszenią” nie stosuje się spoin pionowych, należy jednak wypełnić zaprawą przestrzenie “kieszenie” powstałe po ułożeniu rzędu pustaków. Stosowanie pustaków połówkowych i końcowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cięcia elementów pełno wymiarowych. Podczas murowania należy pamiętać o stałej kontroli (np. przy pomocy sznurka, pionu, poziomicy i łaty); poziomu i wysokości układanej warstwy, pionu, płaskości ściany i.t.p.

Tynkowanie

Tynkowanie ścian z pustaków firmy “RADBET” wykonuje się w tradycyjny sposób. Jest szybkie i nieskomplikowane. Dodatkowe ułatwienie przy nakładaniu tynku stanowi równa powierzchnia pustaków o charakterystycznej strukturze zwiększającej przyczepność tynku.

Słowo końcowe

Dając Państwu wysokiej jakości produkt o wszechstronnym zastosowaniu w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym jak i rolniczym mamy nadzieję, że oferta nasza, zaspokoi większość oczekiwań związanych z wyborem odpowiedniego materiału do zrealizowania wymarzonych celów. Pamiętamy również o rosnącym zapotrzebowaniu na produkty wysokiej jakości o szerokim zastosowaniu, dlatego pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty w najbliższym czasie. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do państwa dyspozycji w siedzibie zakładu produkcyjnego, telefonicznie lub e-mailem.

Podziel się